ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ – 8.5 തകരാൻ ആള്തന്നെയാണോ + ടോറന്റ്

കൊണ്ട് | മേയ് 30, 2017

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിസി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാ മികച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനുശേഷം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവശ്യമില്ല ഇല്ല. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ പന്ത്രണ്ടു ദശലക്ഷം ഡ്രൈവറുകൾ നിറഞ്ഞ പാക്ക് എന്നതാണു കാരണം. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മികച്ച സവിശേഷത യാന്ത്രികമായി പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ഡ്രൈവറുകൾ പരിഷ്കരിയ്ക്കുന്നു ആണ്. ഈ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു മടിയും അവരുടെ ഡ്രൈവറുകൾ അപ്ഡേറ്റ് സഹായിക്കും.

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഡ്രൈവർമാരെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ അത്ഭുതകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൌൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് നിത്യേന ന് ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി പരിശോധിക്കുന്നു, ഡ്രൈവിംഗ് അപ്ഡേറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക ഉപയോക്താവിനെ വിവരം. പുതിയ പതിപ്പിൽ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനകം പരിഹരിക്കാൻ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പുതിയ ജാലകങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ നിങ്ങൾ പ്രവര്ത്തകങ്ങളൊന്നും ഡിവിഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ എളുപ്പമാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം.

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ ഡൗൺലോഡ്

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ

ജോലി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ചെയ്യപ്പെടും. വിൻഡോസ് എക്സ്പി ന് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, വിൻഡോസ് 8, വിൻഡോസ് 8.1, , വിൻഡോസ് 10. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മല്ഫുന്ച്തിഒംസ് ഉണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിന്, ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച്പാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതു നിങ്ങൾ പഴയ തെറ്റും ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കാരണം ആണ്. അതുപോലെ, എല്ലാ Google മേൽ ശരിയായ ഡ്രൈവറുകൾ തിരയുന്നതിനായും സ്വകര്യ ഇല്ലാതെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡി തിരഞ്ഞെടുക്കാംനദി ടൂൾക്കിറ്റ് കീ ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും : വൊംദെര്ശരെ ഫില്മൊര കീ

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് തകരാൻ നിലവിലെ ഡ്രൈവറുകൾ ബാക്കപ്പ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള അനാവശ്യമായവ നീക്കം ചെയ്യാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോക്തൃ ഇണങ്ങുന്നതാണെന്ന്. ഏതാനും ക്ലിക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം മൃദുലവും ഫാസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ ഡ്രൈവറുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമർമാർക്ക് ചെക്ക്. സോഫ്റ്റ്വെയർ നന്നായി അതിന്റെ ലക്ഷണമാണിത് അടങ്ങിയ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു 8 ദശലക്ഷം ഡ്രൈവർ എൻട്രികൾ. മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ സവിശേഷതകളും, കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും പുതിയ പതിപ്പ് ചേർക്കും കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനങ്ങൾ തിരയുകയാണ് എല്ലാ ഉസെര്സ്.അരെ നൽകും ഡ്രൈവർ ടൂൾക്കിറ്റ് ടോറന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ടോറന്റ് ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ സവിശേഷതകൾ

 • ഡ്രൈവറുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
 • യാന്ത്രികമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്രൈവറുകൾ നീക്കം.
 • എല്ലാ ഡ്രൈവറുകൾ ബാക്കപ്പ്.
 • ഡ്രൈവറുടെ ബാക്കപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക.
 • മറ്റ് ഡ്രൈവറുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക.
 • ഉത്തമം സേവനം.
 • പ്രൊഫഷണൽ സാങ്കേതിക പിന്തുണ.
 • ഉപയോക്താവ്-സൗഹൃദ ഇന്റർഫേസ്.

എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം

 • ഡൗൺലോഡ് ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ.
 • സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ.
 • ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫോൾഡറിൽ തകരാൻ ഫയലുകൾ ഇടുക സൗജന്യമായി അപ്ഡേറ്റുകൾ ആസ്വദിക്കുക.

ഡ്രൈവർ ടൂൾകിറ്റ് ലൈസൻസ് കീ ഡൗൺലോഡ്