4k stogram 許可證密鑰 – 免費下載破解 + 凱基

| 9月 9, 2017

4k stogram 許可證密鑰 用于激活 4k stogram 特優版本. 4k stogram 係電腦嘅 instagram 下載軟件. 此程序可幫助您下載和備份照片和視頻. 4k stogram 裂紋 係個 instagram 購買嘅家庭窗口, 允許用戶購物公開共享嘅 instagram 圖片.

4k stogram 許可證密鑰

唔中意安裝格柵, 所有其他計算設備 instagram 購買, 4k stogram 許可證 僅下載你部 pc 上的照片. 可能冇法同相交互. 你可以 #8217 唔中意, 的話, 或比例由應用程序內部嘅圖.下載 4kstogram 裂紋.

下載 4k stogram 許可證密鑰

4k stogram 許可證密鑰

的主界面 4k stogram 鍵 係非常剝離和簡約. 可能有一個尋找人嘅名喺頂部的吧. 需要幾秒鐘時間 4k Stogram 洪流 發現用戶並開始由該用戶編目每相. 圖像被機械地 keep 到你嘅 #8216;p hotographs’ 文件夾和子文件夾係為每種使用者名稱創建的 4kdownload 許可證密鑰.

圖下載迅速和效果. 你可以通過點擊下載像素開始衝浪, 在 windows 圖片查看器或圖像查看器首選項中打開. 圖像以本地分辨率下載, 系咪好高, 但係可以接受嘅共享喺互聯網上.

你可能都中意: 熱點屏蔽帶寬限制裂紋- 5.4.3 和 6.20.9 版本免費下載

共同, 4k Stogram 特警 係一個極好嘅工具, 下載和存檔 instagram 圖片, 但其功能嘅損失, 使它成為一個把戲馬仔.

功能:

 • 同時掌握少量債務的照片, 並將其在您的桌面上以 jpeg 格式進行購物.
 • 觀察你鍾意既攝影師, 並獲得他們的現代圖機械.
 • 登錄合你嘅 instagram 憑據同向下負載快照的私人好友債務.
 • 直接由應用程序獲得對你嘅查看器嘅入場.
 • 以 mp4 格式下載 instagram 視頻.
 • 陶醉在軟件的簡約界面中.
 • 在電腦上使用 4k stogram, 冇成本嘅 mac 或 ubuntu.

如何安裝 4k stogram:

 • 向下負載 4k stogram 同破解你通過上面嘅超連結
 • 以標準運行 4k stogram 安裝程序同安裝
 • 雖然完成, 打開 "破解" 文件夾
 • 複製4kstogram。 exe 記錄喺文件夾中
 • 在 4k stogram 文件夾內粘貼, 撤回替換/改寫
 • 前 (32-位): c: 程序文件 4kdownload 4kstogram
 • 前 (64-位): c: 申請文件 (x86) 4kdownload 4kstogram
 • 運行軟件程序
 • 完成!

如何使用 4K Stogram:

 • 運行 4k stogram 軟件程序
 • 點擊設備> 可能性
 • 輸入你嘅 instagram 用戶名同密碼, 然後關閉
 • 輸入要下載嘅帳戶的用戶名, 加载圖片和視頻
 • 確保账户唔 #8217; 人或者你已經觀察到私人帳戶
 • 如果係嘅話, 单击 "訂閱"
 • 然後 4k stogram 就開始下載所有嘅照片同動畫圖
 • 你下載的照片和影片可以考慮埋
 • c: / 客戶 / ... / 像素 / 4k stogram /

4k stogram 許可證密鑰