adguard 溢價 apk – 免費下載破解保費 pro 鍵

| 十月 4, 2018

adguard 溢價 apk 係一個高級工具, 以避免不必要的廣告由您的瀏覽器. 如果你想阻止您的瀏覽器中嘅廣告, 您可以從我們的網站免費添加此軟件.

阿普克嘅崇拜 為你提供可靠同可管理的安全性, 在冇你嘅參與的情況下隔裝載網絡頁面. 阿沃克 擺脫所有烦嘅廣告, 阻止加载有風險嘅網站, 而家唔可以俾絕對個個都喺互聯網上嘅歌你嘅活動.

下載高級 apk

高級廣告 利用鄰域 vpn 技術過濾冇根權限嘅網站訪問者. 因為呢個 vpn 服務器被嵌入到您的設備, 所以冇必要喺額外嘅遙遠的連接. 運行應用程序后, 佢即刻開始偏離過濾掉你所有互聯網帶寬靜同快速. adguard 高級密鑰將幫助你激活廣告保護嘅錫版本下載此軟件今日.

你可能都中意: 需要加速回收裂紋 – 免費下載 nfs 破解

在處理互聯網網頁時, adguard pro apk 即刻做了幾件事情:

 • 即刻喺網頁上刪除商業廣告同在線跟蹤代碼.
 • 測試網頁同我哋嘅網絡釣魚同惡意網站數據庫的對立面.
 • 評估由未知資源下載的應用.

咩係新功能

 • 修復了下載大型文件時出現的問題 (包括 google play 更新)
 • 改進了對 tcp 連接的處理
 • 將摘要字段添加到 "低級設置"
 • 在 "低級設置" 部分添加了 "pref.vpn.capture" 首選項
 • 修復了應用 "低級首選項" 的問題
 • 修復了手動代理模式下 dns 緩存的問題
 • 圖標緩存移動到應用緩存

如何安裝?

 1. 卸載任何以前版本的維護
 2. 喺下面畀出嘅連結下載並安裝修補嘅 apk
 3. 做, 享受