Windows 10 永久性活化劑 – 免費下載終極 2017

| 三月 18, 2018

Windows 10 永久性活化劑 用于激活窗口 10 永遠. Windows 10 pro 活化劑 還有助於升級 windows 特優功能. windows 將定期更新您的系統安全和其他實用程序. 如果你想激活你的窗口, 你可以下載最好嘅 Windows 10 活化劑 由 softkelo.

Windows 10 永久性活化劑

windows 係一個非公眾嘅 pc 操作系統通過微軟先進嘅一分子, 贏得冇家庭嘅操作系統. 佢喺7月變左發布了 2015. 佢變得另外先進運行一個以上的 ms 產品, 包括細胞, 膠囊, 個人電腦, xbox, 全息, 和表面. 以前嘅家庭窗口 10 用數字電腦發佈, "主頁" 窗口管理功能稱為 "承擔" 视图, 新功能部件瀏覽器, 高安全性同直接 x 重係一個全新嘅功能, 引導 os 圖像嘅字花. 家庭視窗 10 包括記錄體育 & 截图.

下載窗口 10 永久性活化劑

Windows 10 永久性活化劑

Windows 10 pro 永久活化劑 由舊版的主視窗版本. 佢同 #8217, 堅持不懈地替換, 默認設置會機械地替換 windows. 如果小工具唔活動, 機器都可能採取重啟汽車安裝. 使用者可以將其設置為計劃重新啟動. rmt 係一些其他版本嘅家庭窗口 10 佢得到指導後五年, 從其原始的模型發佈.

你可能都中意: 難題 11 特警-史密斯微臨裂紋 7 修補 11 免費下載

在發佈時改進生成, 其中包括新功能和改進. 接收的升級設備要睇諸如家庭窗口之類嘅變化 10 首頁或專業. 的必需品 Windows 10 永久活化劑終極 同 windows 相同 8 同高於家庭窗口 7. 64位版本指導一些要求嘅解. 在家中嘅窗口 10 有幾個集成的小工具, 描述為通過微軟嘅方式授權. 於1月 2016, 微軟廣播窗口 10 將係最方便嘅家庭視窗平台, 它和 #8217; 我將正式提供公認的即將到來的 cpu 微結構.

Windows 10 pro 活化劑 2017 係為所有時間設置自動下載所有更新, 累積更新, 司機, 安全補丁, 用戶可以 #8217;, 在我看來, 選擇要安裝的更新, 或而家唔. 由于這些調整, 人們一直擔心舉起, 用戶可能唔再識飛自動設置的更新, 係有缺陷嘅或動機問題同積極嘅小工具編隊-雖然建設改善都可能係關注網絡 beta 檢查出透過家庭 windows 內幕申請. microsoft 產品合同顯示, 企業和 #8217 的在線設施可能機械人 “下載軟件程序更新或配置修改, 包含那些避免你獲得產品訪問權嘅人.

下載窗口 10 永久性活化劑